English | Srpski  | Français  
NDP Audit & Consulting

O nama


  O nama
  Klijenti
  Saradnja

Naš izbor vestiInvest in Serbia

Moore Stephens Nathans

Međunarodni centar za razvoj finansijskog tržišta Beograd

Brokersko-dilersko društvo Intercity broker a.d. Beograd

 


Saradnja


MOORE STEPHENS NATHANSwww.moorestephensnathans.com

Moore Stephens Nathans, deo Moore Stephens International mreže, je vodeća firma u Republici Irskoj koja pruža usluge iz oblasti revizije i računovodstva. Osnovana je 1970. godine od strane gospodina Viviana Nathana.

Danas je to nacionalna kompanija sa preko 10 partnera i preko 100 zaposlenih. Zajedno sa glavnim sedištima u Dablinu i Corku, kao i predstavništvima i u većim gradovima u Irskoj Moore Stephens Nathans ima veliki broj filijala koje pružaju svakodnevno usluge svojim klijentima.   Moore Stephens Nathans

MEĐUNARODNI CENTAR ZA RAZVOJ FINANSIJSKOG TRŽIŠTAwww.mcentar.rs

Međunarodni centar za razvoj finansijskog tržišta je jedna od vodećih konsultantskih firmi u Srbiji specijalizovana za formiranje i sprovođenje modela vezanih za izdavanje, trgovinu, ostvarivanje prava po osnovu vlasništva nad hartijama od vrednosti, kao i svim ostalim vidovima vlasništva nad privrednim društvima. Poznata kao inovator na finansijskom tržištu sa novim, potpuno legalnim i praktičnim rešenjima vezanim za prijateljsko preuzimanje i zaštitu od neprijateljskog preuzimanja.   Međunarodni centar za razvoj finansijskog tržišta doo Beograd

INTERCITY BROKER A.D. BEOGRADwww.icbbg.rs

Brokersko-dilersko društvo Intercity broker a.d. Beograd sa preko 50.000 klijenata pruža usluge posredovanja na finansijskom tržištu, sprovodi sve modele preuzimanja i privatizacije akcionarskih društava, vrši analizu i predlaže "pametno" ulaganje u hartije od vrednosti i pribavljanje dodatnih sredstava kroz emisiju hartija od vrednosti.   Brokersko-dilersko društvo Intercity broker a.d. Beograd

CORPORATE FINANCE IN EUROPEwww.corporatefinanceineurope.eu

CORPORATE FINANCE IN EUROPE su mreža nezavisnih M&A savetnika, sa fokusom na kompanije u vrednosti od 2 do 50 miliona evra. Vrše potragu za međunarodnim kupcima koji bi ponudili najbolju moguću ponudu. Zahvaljujući partnerskoj pozadini u mogućnosti su da pronađu najprikladnijeg kupca u Evropi, ali i u SAD-u.   CORPORATE FINANCE IN EUROPEPočetna |Mapa sajta © 2010 NDP Audit & Consulting d.o.o. All rights reserved