English | Srpski  
NDP Audit & Consulting

Usluge


  Računovodstvene usluge
   •   Računovodstvena rešenja
   •   Usluge obračuna zarada

  Poslovno savetovanje
   •   Državni podsticaji za investicije

  Poreske usluge
   •   Porez na lični dohodak
   •   Porez na dobit
   •   PDV
   •   Porez na plate i doprinose
   •   Transferne cene

Naš izbor vestiInvest in Serbia

Međunarodni centar za razvoj finansijskog tržišta Beograd

Brokersko-dilersko društvo Intercity broker a.d. Beograd

 


Poreske usluge

Stalne izmene u poreskim zakonima, glavni su razlozi angažovanja računovođe sa specijalizovanom ekspertizom. Ove izmene nalažu da se Vaša poreska situacija nadgleda tokom čitave godine. Bilo da ste vlasnik kompanije sa malim brojem akcionara ili finansijski direktor korporacije, profesionalci iz NDP Audit & Consulting razumeju složenost poreskog sistema i uvek su u koraku sa regulativama koje utiču na Vaše poslovanje.

Naše usluge uključuju:

  • Pripremu poreskih izveštaja i bilansa za kompanije i pojedince
  • Reviziju poreza
  • Pripremu povraćaja poreza za kompanije i pojedince
  • Davanje saveta i stručnog mišljenja o porezima
  • Poresko planiranje
  • Pomoć u poreskim sporovima i podrška pri sudskim procesima
  • Poresko zastupanje u pitanjima pred poreskim organima
  • Savetovanje o optimizaciji poreza s ciljem minimizacije obaveza u zakonskim okvirima
  • Izbegavanje dvostrukog vođenja knjiga (na domaćem i međunarodnom nivou)

Ukoliko ste zainteresovani za naše usluge iz ove oblasti, molimo Vas da nam pošaljete Vaše zahteve/potrebe na email: office@ndp-audit.rs.

Pošalji e-mailPočetna |Mapa sajta © 2019 NDP Audit & Consulting d.o.o. All rights reserved