English | Srpski  
NDP Audit & Consulting

Usluge


  Računovodstvene usluge
   •   Računovodstvena rešenja
   •   Usluge obračuna zarada

  Poslovno savetovanje
   •   Državni podsticaji za investicije

  Poreske usluge
   •   Porez na lični dohodak
   •   Porez na dobit
   •   PDV
   •   Porez na plate i doprinose
   •   Transferne cene

Naš izbor vestiInvest in Serbia

Međunarodni centar za razvoj finansijskog tržišta Beograd

Brokersko-dilersko društvo Intercity broker a.d. Beograd

 


Računovodstvene usluge

Specijalizirani smo za pružanje usluga finansijskog knjigovodstva i savetovanja malim i srednjim preduzećima, i to posebno onima koji imaju strane osnivače ili su organizirani kao predstavništva ili ćerke stranih kompanija.

Sve usluge pružamo i na engleskom, ruskom i francuskom jeziku. Kvalitet pružene usluge osigurava visokostručno osoblje sa ekipom edukovanih saradnika, koje po potrebi angažujemo za specifične projekte ili prema potrebama klijenta.

  • vođenje poslovnih knjiga u skladu sa MRS, odnosno MSFI i nacionalnim okvirom finansijskog izveštavanja
  • sastavljanje finansijskih izveštaja u sa MRS, odnosno MSFI i nacionalnim okvirom finansijskog izveštavanja
  • obračun zarada i vođenje evidencije zaposlenih
  • izrada specijalnih bilansa (likvidacioni, sanacioni, konsolidovani, deobni, bilansi fuzije itd.)
  • računovodstveni konsalting (tumačenje pojedinih MRS, odnosno MSFI)
  • izrada napomena uz finansijske izveštaje
  • sastavljanje pravilnika o računovodstvenim politikama u skladu sa sa MRS, odnosno MSFI i nacionalnim okvirom finansijskog izveštavanja

Ukoliko ste zainteresovani za naše usluge iz ove oblasti, molimo Vas da nam pošaljete Vaše zahteve/potrebe na email: office@ndp-audit.rs.

Pošalji e-mail

Početna |Mapa sajta © 2019 NDP Audit & Consulting d.o.o. All rights reserved