English | Srpski  
NDP Audit & Consulting

Naš izbor vestiInvest in Serbia

Međunarodni centar za razvoj finansijskog tržišta Beograd

Brokersko-dilersko društvo Intercity broker a.d. Beograd

 


Prodajte firmu ili se povežite sa strateškim partnerom

Prodaja privrednog društva, kao i ulazak u partnerstvo sa strateškim investitorom, investicionim fondom ili bilo kojim drugim investitorom podrazumeva složen proces, koji zahteva potrebnu ekspertizu u oblasti finansijskog konsaltinga, kao i konsultanta koji ima pristup velikom broju potencijalnih investitora.

Kako ceo proces pripreme, kao i samog preuzimanja privrednog društva zahteva veoma striktnu kontrolu toka informacija, od velike važnosti je da je konsultant osposobljen da izvrši sve potrebne aktivnosti za uspešan završetak tog procesa.

Proces preuzimanja privrednog društva se sastoji iz sledećih faza:

 1. Pripremna faza

  U ovoj fazi NDP Audit & Consulting vrši analizu svih akata društva, procenu vrednosti kapitala zajedno sa izradom Dijagnostičkog izveštaja (Due diligence), priprema kratku prezentaciju društva (Teaser) na više stranih jezika, zavisno od ciljne grupe kojoj je namenjena i dogovara sa vlasnicima i menadžmentom ciljeve koje treba postići preuzimanjem kompanije.

  U okviru ove faze, NDP Audit & Consulting zajedno sa stručnjacima jedne od vodećih konsultantskih kuća Međunarodni centar za razvoj finansijskog tržišta iz Beograda i vlasnicima i menadžmentom društva će da definiše nastup prema investitorima, polazne i krajnje granice za pregovaranje vezane za maksimalne i minimalne vrednosti transakcije, učešće u budućoj dobiti za sadašnje vlasnike, kao i uticaj transakcije na zaposlene i menadžment.

 2. Animacija potencijalnih investitora i Pregovaranje

  NDP Audit & Consulting za animaciju potencijalnih investitora koristi mrežu CORPORATE FINANCE IN EUROPEwww.corporatefinanceineurope.eu sa konsultantima u skoro svim zemljama Evrope sa velikim iskustvom iz M&A poslova. Pored toga, kroz dosadašnju saradnju sa kompanijama iz EU, Rusije, Turske, Kine i Indije, u mogućnosti smo da direktno stupimo u kontakt sa poželjnim strateškim partnerima iz oblasti u kojoj društvo posluje.

  Na taj način stvaramo uslove za nadmetanje investitora sa ciljem ostvarivanja maksimalnih rezultata za naše klijente – vlasnike društva.

  U ovoj fazi realizacije projekta, stručnjaci NDP Audit & Consulting će zajedno sa predstavnicima društva aktivno učestvovati u pregovorima sa izabranim investitorima, a na bazi prethodno definisanih okvira.

 3. Sprovođenje transakcije

  Nakon dogovora sa izabranim investitorom, NDP Audit & Consulting priprema sva potrebna dokumenta za sprovođenje transakcije, uključujući sve vrste ugovora, odluka nadležnih organa i vrši registraciju promena kod nadležnih institiucija. U slučaju da je društvo organizovano kao otvoreno akcionarsko društvo, naša brokerska kuća Intercity broker a.d. Beograd će sprovesti potrebne transakcije na Berzi ili putem Javne ponude za preuzimanje.

Za sve navedene faze, NDP Audit & Consulting je u potpunosti osposobljen i u mogućnosti je da kompletno kontroliše tok informacija kako bi se izbeglo eventualno mešanje špekulanata u dogovorenu transakciju. Bogato iskustvo i kontakti naših partnerskih firmi: Međunarodni centar za razvoj finansijskog tržišta iz Beograda i Intercity broker a.d. Beograd, obezbediće klijentima profesionalnu uslugu na najvišem nivou i pristup velikom broju investitora iz sveta.

Ukoliko ste zainteresovani za naše usluge iz ove oblasti, molimo Vas da nam pošaljete Vaše zahteve/potrebe na email: office@ndp-audit.rs.

Pošalji e-mail

Početna |Mapa sajta © 2019 NDP Audit & Consulting d.o.o. All rights reserved