English | Srpski  
NDP Audit & Consulting

Naš izbor vestiInvest in Serbia

Međunarodni centar za razvoj finansijskog tržišta Beograd

Brokersko-dilersko društvo Intercity broker a.d. Beograd

 


Statusne promene iz AD u DOO

Osnovni uslov za sprovođenje promene pravne forme iz forme otvorenog akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću jeste da postoji maksimalno 50 akcionara.

Promenom pravne forme iz otvorenog akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću dobija se sledeće:

 1. promet udela se vrši bez posredstva Berze,
 2. dalji otkup udela manjinskih vlasnika od strane većinskog vlasnika se odvija bez sprovođenja komplikovane procedure javne ponude za preuzimanje,
 3. nema ograničenja vezanih za definisanje cene prilikom otkupa udela od preostalih vlasnika,
 4. ostvaruje se veća kontrola nad trgovinom udelima firme kroz ostvarivanje prava preče kupovine od strane postojećih udeličara,
 5. povećanje kapitala novim ulozima (novčanim ili nenovčanim) se vrši bez saglasnosti Komisije za hartije od vrednosti,
 6. veća sloboda pri definisanju organa firme (nema obaveze vezane za postojanje Upravnog odbora) i odnosa medu udeličarima,
 7. smanjuje se opasnost od primene zakonskih kaznenih odredbi usled ne izvršavanja ili propuštanja rokova za izvršenje propisanih radnji za privredno društvo,
 8. nema obaveze izrade i stalnog inoviranja Prospekta za trgovanje akcijama na Berzi,
 9. smanjuju se obaveze izveštavanja javnosti o bitnim događajima,
 10. mogućnost da se promena pravne forme iskoristi za otkup akcija od manjinskih akcionara po tržišnoj vrednosti, odnosno mogućnost da manjinski akcionari ostvare pravo na dobijanje tržišne vrednosti svojih akcija i sl.

Na taj način ostvaruje se prilična ušteda u troškovima poslovanja jer se izbegavaju sledeći troškovi:

 • revizija finansijskih izveštaja (samo za mala preduzeća),
 • javno oglašavanje u dnevnim novinama i obaveštavanje Berze i Komisije za hartije od vrednosti prilikom sazivanja i održavanja sednica Skupštine, planova poslovanja, isplate dividende i drugih bitnih događaja,
 • prilikom otkupa udela manjinskih vlasnika od strane većinskog vlasnika ne plaćaju se, kao kod otvorenog akcionarskog društva, naknada Komisiji za hartije od vrednosti, troškovi obezbeđenja sredstava na celokupan preostali iznos kapitala, izrade dokumentacije za odobrenje javne ponude, oglašavanja u dnevnim novinama i sl.,
 • prilikom povećanja kapitala novim ulozima ne plaća se naknada Komisiji za hartije od vrednosti, niti se mora plaćati brokeru/banci naknada za organizovanje upisa i uplate akcija,
 • prilikom povećanja kapitala iz dobiti ne plaća se naknada Komisiji za hartije od vrednosti, kao u slučaju emisije akcija kod otvorenog akcionarskog društva,
 • troškovi nadzora Komisije za hartije od vrednosti ne plaćaju se jer Komisija više neće vršiti nadzor,
 • ne plaća se usluga izrade ili inoviranja Prospekta za trgovanje akcijama na Berzi, kao ni kasnije naknade Centralnom registru i brokerima.

Stručnjaci NDP Audit & Consulting, zajedno sa brokersko-dilerskim društvom Intercity broker a.d. Beograd su u mogućnosti da za Vas sprovedu celokupnu proceduru uz izradu kompletne potrebne dokumentacije za realizaciju promene pravne forme.

Ukoliko ste zainteresovani za naše usluge iz ove oblasti, molimo Vas da nam pošaljete Vaše zahteve/potrebe na email: office@ndp-audit.rs.

Pošalji e-mail

Početna |Mapa sajta © 2019 NDP Audit & Consulting d.o.o. All rights reserved