English | Srpski  
NDP Audit & Consulting

Naš izbor vestiInvest in Serbia

Međunarodni centar za razvoj finansijskog tržišta Beograd

Brokersko-dilersko društvo Intercity broker a.d. Beograd

 


Ulaganje u hartije od vrednosti

Kroz saradnju sa Intercity broker a.d. Beograd, brokersko-dilerskim društvom specijalizovanim za posredovanje u trgovini hartijama od vrednosti na našem tržištu, u mogućnosti smo da našim klijentima ponudimo mogućnosti za plasiranje slobodnih novčanih sredstava u hartije od vrednosti sa minimalnim rizikom plasmana i to:

 1. Državni zapisi i Državne obveznice Republike Srbije (nominovane u dinarima i eurima) i
 2. Obveznice stare devizne štednje (hartije od vrednosti kojima se svakodnevno trguje, a nominovane su u eurima).

Prednosti ulaganja u Državne zapise i Državne obveznice:

 • Državne dužničke hartije svuda u svetu su najsigurniji način plasiranja novčanih sredstava, pa iz tog razloga predstavljaju pravi vid ulaganja u uslovima ekonomske krize i privredne nelikvidnosti,
 • Državne dužničke hartije su definisane rokom dospeća, što daje mogućnost precizne projekcije priliva novčanih sredstava, odnosno obezbeđuje siguran prinos u skladu sa važećim diskontnim stopama,
 • Kod Državnih dužničkih hartije garancija je na 100% plasiranih sredstava, za razliku od oročavanja novčanih sredstava u bankama, gde NBS garantuje do 50.000,00 EUR plasmana,
 • Ukoliko su nominovane u EUR valuti, ne postoji rizik kursnih razlika,
 • Državne dužničke hartije je moguće prodati pre roka dospeća, što možete učiniti u sekundarnom trgovanju preko Intercity brokera, odnosno van zvanične Aukcije, i na takav način imati još jednu sigurnost da do svojih sredstava uvek možete doći. Tražnja za državnim hartijama od vrednosti uvek postoji, što znači da one svom vlasniku obezbeđuju maksimalnu likvidnost plasmana.

Prednosti ulaganja u obveznice stare devizne štednje:

 • Obveznice stare devizne štednje su državne hartije od vrednosti, koje nose najmanji mogući rizik, jer Država garantuje za isplatu 100% novčanih sredstava o roku dospeća, za razliku od oročavanja novčanih sredstava u bankama u kojima NBS garantuje do 50.000,00 EUR plasmana,
 • Ove hartije od vrednosti emitovane su u valuti EUR, što znači da su oslobođene rizika deviznog kursa (apsolutna zaštita od promene kursa),
 • Obveznicama stare devizne štednje trguje se svakodnevno na Beogardskoj berzi, što znači da ih po potrebi svakodnevno možete prodati i/ili kupiti, odnosno imati na raspolaganju navedena novčana sredstva,
 • Prilikom ostvarivanja profita u trgovanju Obveznicama stare devizne štednje, ne plaćate porez, za razliku od ostalih vidova plasmana u znaku EUR. Samim tim, prinosi koje obezbeđuju Obveznice stare devizne štednje su veći i za taj iznos poreza za koji ste oslobođeni.

Ukoliko ste zainteresovani za naše usluge iz ove oblasti, molimo Vas da nam pošaljete Vaše zahteve/potrebe na email: office@ndp-audit.rs.

Pošalji e-mail
Početna |Mapa sajta © 2019 NDP Audit & Consulting d.o.o. All rights reserved