English | Srpski  
NDP Audit & Consulting

Usluge


  Računovodstvene usluge
   •   Računovodstvena rešenja
   •   Usluge obračuna zarada

  Poslovno savetovanje
   •   Državni podsticaji za investicije

  Poreske usluge
   •   Porez na lični dohodak
   •   Porez na dobit
   •   PDV
   •   Porez na plate i doprinose
   •   Transferne cene

Naš izbor vestiInvest in Serbia

Međunarodni centar za razvoj finansijskog tržišta Beograd

Brokersko-dilersko društvo Intercity broker a.d. Beograd

 


PDV

NDP Audit & Consulting nudi sveobuhvatnu uslugu obračuna PDV-a klijentima, oblasti koja može biti vrlo složena. Naš tim specijalista za PDV ima praktično iskustvo i tehničko znanje u izlaženju na kraj sa svim aspektima ovog poreza. Pružamo pomoć našim klijentima u svim PDV obavezama uključujući: visok nivo kontrole PDV-a identifikujući mogućnosti uštede na PDV-u, efikasnost usklađivanja i potencijalne rizike; savetovanje na pitanjima kao što su tretiranje PDV-a pri velikim transakcijama uključujući prenose vlasništva i spajanja i akvizicije; revizije prihoda od PDV-a i naknadno poslovanje sa Poreskom upravom; usluge usklađivanja PDV-a uključujući registraciju PDV-a, povraćaj PDV-a i potražnja PDV-a preko granice. Takođe svakodnevno delujemo kao podrška, pružajući odgovore na upite i bilo koju drugu zahtevanu pomoć.

Ukoliko ste zainteresovani za naše usluge iz ove oblasti, molimo Vas da nam pošaljete Vaše zahteve/potrebe na email: office@ndp-audit.rs.

Pošalji e-mail
Početna |Mapa sajta © 2019 NDP Audit & Consulting d.o.o. All rights reserved