English | Srpski  
NDP Audit & Consulting

Usluge


  Računovodstvene usluge
   •   Računovodstvena rešenja
   •   Usluge obračuna zarada

  Poslovno savetovanje
   •   Državni podsticaji za investicije

  Poreske usluge
   •   Porez na lični dohodak
   •   Porez na dobit
   •   PDV
   •   Porez na plate i doprinose
   •   Transferne cene

Naš izbor vestiInvest in Serbia

Međunarodni centar za razvoj finansijskog tržišta Beograd

Brokersko-dilersko društvo Intercity broker a.d. Beograd

 


Porez na dobit

Naš cilj u NDP Audit & Consulting jeste maksimalno umanjenje poreskih dugovanja naših klijenata-pravnih lica. Ovo činimo putem razumevanja načina poslovanja naših klijenata koji su pravna lica i pružanja praktičnih i relevantnih poreskih saveta po meri. Pružamo savete o najboljem načinu napredovanja u poslovanju u svakoj fazi razvoja kompanije, od osnivanja do ekspanzije na strana tržišta. Pružamo odličnu uslugu poreskog usklađivanja osiguravajući da se ispoštuju svi zahtevi za potraživanja u vezi sa podnošenjem dokumentacije i rokovima isplate poreza, kao i da naši klijenti-pravna lica iskoriste sve moguće poreske olakšice koje su im trenutno na raspolaganju.

Ukoliko ste zainteresovani za naše usluge iz ove oblasti, molimo Vas da nam pošaljete Vaše zahteve/potrebe na email: office@ndp-audit.rs.

Pošalji e-mail

Početna |Mapa sajta © 2019 NDP Audit & Consulting d.o.o. All rights reserved