English | Srpski  
NDP Audit & Consulting

Usluge


  Računovodstvene usluge
   •   Računovodstvena rešenja
   •   Usluge obračuna zarada

  Poslovno savetovanje
   •   Državni podsticaji za investicije

  Poreske usluge
   •   Porez na lični dohodak
   •   Porez na dobit
   •   PDV
   •   Porez na plate i doprinose
   •   Transferne cene

Naš izbor vestiInvest in Serbia

Međunarodni centar za razvoj finansijskog tržišta Beograd

Brokersko-dilersko društvo Intercity broker a.d. Beograd

 


Porez na lični dohodak

NDP Audit & Consulting poseduje širok i raznovrstan portfolio klijenata-fizičkih lica od pojedinaca male do visoke neto vrednosti. Naši poreski savetnici blisko sarađuju sa našim klijentima-fizičkim licima da bi osigurali maksimalno smanjenje njihovog poreskog tereta i obezbedili savetovanje skrojeno po meri njihovih specifičnih ciljeva, uključujući specijalističke savete o Porezu na dohodak, Porezu na kapitalnu dobit i Porezu na imovinu. Istovremeno pružamo široki spektar usluga usklađivanja uključujući pripremu Poreza na dohodak, Poreza na kapitalnu dobit i Poreza na imovinu i povraćaj, obračun poreskih dugovanja i savetovanje o tačnom momentu i iznosu uplate, kao i sigurnost da svi naši klijenti-fizička lica maksimalno iskoriste olakšice koje su im na raspolaganju, a njihov poreski teret umanji.

Ukoliko ste zainteresovani za naše usluge iz ove oblasti, molimo Vas da nam pošaljete Vaše zahteve/potrebe na email: office@ndp-audit.rs.

Pošalji e-mail
Početna |Mapa sajta © 2019 NDP Audit & Consulting d.o.o. All rights reserved