English | Srpski  
NDP Audit & Consulting

Usluge


  Računovodstvene usluge
   •   Računovodstvena rešenja
   •   Usluge obračuna zarada

  Poslovno savetovanje
   •   Državni podsticaji za investicije

  Poreske usluge
   •   Porez na lični dohodak
   •   Porez na dobit
   •   PDV
   •   Porez na plate i doprinose
   •   Transferne cene

Naš izbor vestiInvest in Serbia

Međunarodni centar za razvoj finansijskog tržišta Beograd

Brokersko-dilersko društvo Intercity broker a.d. Beograd

 


Poslovno savetovanje

Naše poslovne usluge su osmišljene tako da omoguće savetovanje i pomoć kompanijama, posrednicima i državnim organima u izbegavanju ili smanjivanju rizika, poboljšanju učinka i stvaranju vrednosti.

Bilo da Vam je želja postizanje rasta ili diversifikacija kroz akvizicije i spajanja, oslobađanje od imovine/sredstava sa slabim učinkom kroz smanjenje obima ili restrukturiranje, bilo da želite da prodate čitavu kompaniju ili ste u potrebi za obezbeđivanjem dodatnog kapitala, NDP Audit & Consulting poseduje kompletan paket savetodavnih usluga u cilju osiguranja stvaranja, očuvanja i poboljšanja vrednosti za naše klijente.

Naš tim eksperata je sastavljen od multidisciplinarnih profesionalaca sa preko 30 godina iskustva u poslu sa velikim i malim, složenim i jednostavnim transakcijama u svim aspektima spajanja kompanija, akvizicija, prodaje aktive, kupovine kompanije ili njenih akcija od strane njenih ili drugih menadžera i pribavljanja kapitala.

Ključne usluge koje pružamo su:

 • Evaluacija pre sklapanja posla
 • Pronalaženje i animacija potencijalnih investitora
 • Modeli za prijateljsko i neprijateljsko preuzimanje
 • Zaštita od neprijateljskog preuzimanja
 • Usluge pregovaranja
 • Usluge u vezi sa Zakonom o zaštiti konkurencije – podnošenje dokumentacije za kontrolu spajanja kompanija, zahteva za odobrenje, analiza itd.
 • Finansijski Due diligence
 • Savetodavni Due diligence
 • Strukturiranje i naknadno pregovaranje
 • Priprema programa privatizacije
 • Savetovanje u procesu privatizacije i restrukturiranja
 • Sprovođenje statusnih promena
 • Savetovanje u procesu pribavljanja sredstava od fondova EU
 • Priprema istraživanja investicionih mogućnosti
 • Priprema Biznis plana i Studija o izvodljivosti
 • Poresko strukturiranje i poreski Due diligence
 • Naknadne usluge i integrativna rešenja.

Ukoliko ste zainteresovani za naše usluge iz ove oblasti, molimo Vas da nam pošaljete Vaše zahteve/potrebe na email: office@ndp-audit.rs.

Pošalji e-mailPočetna |Mapa sajta © 2019 NDP Audit & Consulting d.o.o. All rights reserved