NDP Audit & Consulting

Naš izbor vesti


Dravni podsticaji za investicije

Kurs NBS


 Srednji kurs na dan: 29. Sep 2020.
  valuta srednji   promena(%)
EUR EUR 117.5792 -0,01
USD USD 100.7189 -0,34
CHF CHF 108.9705 0,14
GBP GBP 129.4212 0,28
 


NDP Audit & Consulting doo Beograd

NDP Audit & Consulting doo Beograd je osnovan od strane Moore Stephens Nathans iz Irske, vodeće irske kompanije u domenu pružanja računovodstvenih i konsultantskih usluga preduzećima sa velikim ambicijama u poslovanju, koja zahtevaju najviše standarde i stručnost u pružanju usluga klijentima. Zadovoljavajući potrebe organizacija kako iz javnog, tako i iz privatnog sektora u Irskoj i na međunarodnom nivou, Moore Stephens Nathans omogućava svojim klijentima stručnost i kvalitet bez premca.

NDP Audit & Consulting doo Beograd pruža širok spektar usluga iz oblasti računovodstva, finansijskog, pravnog i poreskog konsaltinga. Pored toga, sa potrebom dovođenja inostranih investitora i strateških partnera u Srbiju, NDP Audit & Consulting doo Beograd je preko velikog broja svojih kontakata i partnera iz sveta razvio odličnu saradnju sa ciljem pronalaženja, pripreme i prezentovanja investicionih prilika u Srbiji stranim investitorima. Na taj način, omogućili smo domaćim klijentima set usluga vezanih za pripremu za povezivanje i uvođenje stranih strateških partnera.

Za poverljivost informacija i njihovu sigurnost garantuju profesionalna etika zaposlenih, postojeće interne procedure, pravila i propisi, kao i opšti zakonski okvir u kome NDP Audit & Consulting posluje.

Usluge Spacer Rešenja
Services
Spacer
Solutions

Invest In Serbia

Moore Stephens Nathans


Međunarodni centar za razvoj finansijskog tržišta

Brokersko-dilersko društvo Intercity broker a.d. Beograd

Corporate Finance in Europe

Narodna banka Srbije
Uvođenje strateškog partnera

Računovodstvene usluge Ulaganje u hartije od vrednosti

Statusne Promene iz AD u DOO

Register Company Bay Company outsource trade BSE
Povežite se sa inostranim investitorima, proširite poslovanje na druga tržišta... Specijalizirani smo za pružanje usluga finansijskog knjigovodstva i savetovanja malim i srednjim preduzećima Ne dozvolite da Vam slobodna sredstva stoje bez prinosa Smanjite troškove poslovanja i uprostite upravljanje kompanijom

Početna |Mapa sajta © 2010 NDP Audit & Consulting d.o.o. All rights reserved